Hrvatski savez dijabetičkih udruga

HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA osnovan je 1954. godine. HSDU je dobrovoljna socijalno-humanitarna organizacija kojoj je cilj unapređivanje medicinske i socijalne zaštite osoba oboljelih od šećerne bolesti. Misija HSDU-a je uključivanje što većeg broja osoba sa šećernom bolešću u aktivno članstvo te opća skrb o oboljelima od šećerne bolesti, uz nastojanje da se osposobi što veći broj oboljelih da upravlja svojom bolešću i životom uz pomoć zdravstvenog osoblja i nas. 

Od 1955. godine postaje članom Međunarodne dijabetičke federacije (IDF)., što i danas značajno pridonosi boljoj organizaciji i sadržaju rada naših 46 udruga u Republici Hrvatskoj. Međunarodni kontakti, posebice na regionalnoj razini u IDF Europe,  pomažu da HSDU usmjerava i obogaćuje svoje aktivnosti novima koje su  provedive u RH.   

U svom radu HSDU je povezan sa Sveučilišnom klinikom Vuk Vrhovac KB Merkur koja je referentni centar za dijabetes u RH, regionalnim i županijskim centrima za dijabetes, Ministarstvom zdravlja i Vladom RH, domovima zdravlja, uredima za zdravstvo, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Hrvatskih zavodom za zdravstveno osiguranje i Školom narodnog zdravlja Andrija Štampar.

Trajno informiranje javnosti o vlastitom radu i aktivnostima te edukacija osoba sa šećernom bolešću objavljujemo na našem web portalu www.diabetes.hr.

Aktivnosti koje provodi HSDU

Organiziramo ljetne kampove za djecu i mlade još od 1963. godine, a početkom 2012. godine po prvi put je organiziran zimski kamp za mlade osobe s dijabetesom na kojem su sudjelovali mladi iz Hrvatske i naši mladi prijatelji iz Italije.

Edukacija kroz časopis Diabetes: prvi časopis izašao je 1967.g., a 1992.g. dobio je današnji format i oblik. Časopis Diabetes/Slatki život, tiska se u 30.000 komada , 6 brojeva godišnje i besplatan je za krajnjeg korisnika, distribuira se u lokalne dijabetičke udruge, kao i kroz trgovine Konzuma.

Također izdajemo i razne knjige i priručnike, brošure i letke.

Do sada smo organizirali 10 Kongresa osoba sa šećernom bolešću Hrvatske, 7 sportskih susreta osoba sa šećernom bolešću  i 4 Susreta mladih dijabetičara. Kongrese odrganiziramo svake druge godine i na njima je posjećenost oko 500 ljudi.

Održavamo razne edukacije i radionice za tip 1 i tip 2 dijabetesa.

Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti organiziramo razne akcije, javna mjerenja šećera u krvi u cijeloj Republici Hrvatskoj,  aktivnosti i javne manifestacije te tribine.

Povezani smo i sudjelujemo u radu s Međunarodnom dijabetičkom federacijom, kao i drugim međunarodnim udrugama i institucijama.

Uči s Lennyjem!

Simpatični lav Lenny objasnit će ti sve što te zanima o dijabetesu. Pogledaj video!

Što se događa?

Što se događa u dijabetesu?
Pogledaj interaktivnu prezentaciju!

Sponzor prezentacije:
mds

Pitaj doktora

Imaš pitanje o dijabetesu? Pitaj naše doktore sve što te zanima!